Գլխավոր Մեր մասին Վարչական Խորհուրդ

Սոցիալական պաշտպանություն և խնամք

11

Բաժնի նպատակն է ապահովել խոցելի և անապահով խմբերի սոցիալական ներգրավվածությունը: Այն կազմված է 2 հիմնական ստորաբաժանումներից`...

Ընթերցել...

Համայնքային Զարգացում

2

Կիրառելով մասնակցային մեթոդները բաժինը հնարավորություն է ստեղծում, որ համայնքները զարգանան` առաջնորդվելով համայնքի կարիքներով և խնդիրներով, օգտագործելով...

Ընթերցել ...

Հանրային Առողջություն

3

Բաժինը կոչված է պաշտպանելու և բարելավելու խոցելի խմբերի առողջությունը տարբեր կրթական, հիվանդությունների կանխարգելման և առողջ ապրելակերպի...

Ընթերցել...

Միգրացիա և Ինտեգրացում

4

Բաժինը նպատակ ունի մշակել Հայաստան վերադարձողների համար...

Ընթերցել...


«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության վարչական խորհուրդ

  նախագահ`
  Հայր Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյան

Տիկին Զվարթ Նաջարյան

Պարոն Վարդգես Եղիայան

Պարոն Միշել Դավուդյան

Պարոն Ժիրայր Հաբիբյան

Armenian Caritas rss