Գլխավոր Մեր մասին Վարչական Խորհուրդ

11

Սոցիալական պաշտպանություն և խնամք

Բաժնի նպատակն է ապահովել խոցելի և անապահով խմբերի սոցիալական ներգրավվածությունը: Այն կազմված է 2 հիմնական...

Ընթերցել...

2

Համայնքային Զարգացում  

Կիրառելով մասնակցային մեթոդները բաժինը հնարավորություն է ստեղծում, որ համայնքները զարգանան` առաջնորդվելով համայնքի կարիքներով...

Ընթերցել ...

3

Հանրային Առողջություն  

Բաժինը կոչված է պաշտպանելու և բարելավելու խոցելի խմբերի առողջությունը տարբեր կրթական, հիվանդությունների կանխարգելման և առողջ ապրելակերպի խրախուսման...

Ընթերցել...

4

Միգրացիա և Ինտեգրացում

Բաժինը նպատակ ունի մշակել Հայաստան վերադարձողների համար վերաինտեգրման միջոցներ և ստեղծել արդյունավետ տեղեկատվական համակարգ պոտենցիալ...

Ընթերցել...


«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության վարչական խորհուրդ

  նախագահ`
  Հայր Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյան

Տիկին Զվարթ Նաջարյան

Պարոն Վարդգես Եղիայան

Պարոն Միշել Դավուդյան

Պարոն Ժիրայր Հաբիբյան

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm