Տպել

Հայկական Կարիտասի պատմությունը

1995թ. մայիսին Հայ Կաթողիկե Եկեղեցին Հ. Ներսէս Արքպ. Տէր-Ներսէսեանի` Գյումրիում հաստատված Հայաստանում, Վրաստանում և Արևելյան Եվրոպայում Հայ Կաթողիկեների առաջնորդի նախաձեռնությամբ հիմնեց Հայկական Կարիտասի գրասենյակը Շիրակի մարզում` Գյումրիում:

1996 թ.-ին ստեղծվեց վեց անդամներից և նախագահից կազմված վարչական խորհուրդը, որի խնդիրն էր կազմակերպության ռազմավարությունը մշակելը և իրագործումը վերահսկելը:

Կազմակերպությունը պաշտոնապես ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից որպես տեղական հասարակական կազմակերպություն գրանցվեց 1997 թ.-ին: 1999 թ-ից կազմակերպությունը անդամակցում է Միջազգային Կարիտասին: Այն անդամ է նաև Եվրոպական Կարիտասին և ICMC կազմակերպությանը (Միջազգային կաթողիկե միգրացիոն հանձնախումբ):

2004 թ. մայիսին` Հ. Ներսէս Արքպ. Տէր-Ներսէսեանի հրաժարականից հետո, նոր նախագահ դարձավ Հ. Նշան Արքպ. Արագեհեյանը` Հայաստանում, Վրաստանում և Արևելյան Եվրոպայում Հայ Կաթողիկեների առաջնորդը: Սրբազան Հայրը Հայկական Կարիտասի հիմնաքարերը դնողներից մեկն է եղել և ստեղծման առաջին տարիներին մեծապես նպաստել կազմակերպության կայացմանը և զարգացմանը:

Հայկական Կարիտասի ձեռնարկած առաջին քայլերը միմիայն հումանիտար օգնության բնույթ ունեին. առաջին ծրագրերը, որոնցում կազմակերպությունը ներգրավվեց, օժանդակության ծրագրեր էին: 1998 թ. հունվարին Հայկական Կարիտասի վարչական խորհուրդը որոշեց սկսել համայնքային հենք ունեցող զարգացման ծրագրերի իրագործումը: Որպեսզի Հայկական Կարիտասի ծրագրային բազան բազմակողմանի դառնար, կազմակերպությունը ուներ ինստիտուցիոնալ կարողությունների մեծացման և հզորացման կարիք: ԿՕԾ Հայաստանի գրասենյակը և Նիդերլանդների Քորդեիդ կազմակերպությունը օժանդակեցին Կարիտասին այդ հարցում:

Երկամյա «ՀԿ ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում» ծրագիրը (1998-1999թթ) Կարիտասին օգնեց նոր գրասենյակ հաստատել, այն նաև ծածկում էր ադմինիստրատիվ և կառավարման բոլոր ծախսերը, անձնակազմին օժանդակության և դասընթացների հնարավորություն էր ընձեռում: Այն օգնեց որդեգրել համայնքային զարգացման և ներգրավվման սկզբունքը «Ջրամատակարարում և Սանիտարիա» և «Ծնող-դպրոց համագործակցություն» ծրագրերի միջոցով: Այն Կարիտասին թույլ տվեց հզորանալ, առավել զինված լինել տեղի բնակչության կարիքներին արձագանքելիս և ավելի պատրաստ լինել հետագա խնդիրներին դիմակայելու համար:

Ժամանակի ընթացքում, Հայկական Կարիտասը հումանիտար և զարգացման գործունեությունը նշանակալիորեն ընդլայնեց նաև երկրի այլ շրջաններում` Շիրակի մարզից բացի գործունեություն ծավալելով Լոռու, Գեղարքունիքի մարզերում, ինչպես նաև Երևան քաղաքում:

Այսօր Հայկական Կարիտասը ամուր հիմքեր ունեցող կազմակերպություն է` հստակ սահմանված առաքելությամբ և ռազմավարական ուղղություններով, որը առաջիկայում զարգանալու և իր կարողությունների ներածին չափով իր շահառուներին ծառայելու ուժեղ պոտենցիալ ունի:

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm