Գլխավոր


Համայնքային Զարգացում

2

Կիրառելով մասնակցային մեթոդները բաժինը հնարավորություն է ստեղծում, որ համայնքները զարգանան` առաջնորդվելով համայնքի կարիքներով և խնդիրներով, օգտագործելով առկա ռեսուրսները և չվնասելով շրջակա միջավայրը:

Armenian Caritas rss