Գլխավոր


2

Համայնքային Զարգացում  

Կիրառելով մասնակցային մեթոդները բաժինը հնարավորություն է ստեղծում, որ համայնքները զարգանան` առաջնորդվելով համայնքի կարիքներով և խնդիրներով, օգտագործելով առկա ռեսուրսները և չվնասելով շրջակա միջավայրը:

        x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm