Սոցիալական պաշտպանություն և խնամք

1

Բաժնի նպատակն է ապահովել խոցելի և անապահով խմբերի սոցիալական ներգրավվածությունը: Այն կազմված է 2 հիմնական ստորաբաժանումներից`...

Ընթերցել...

Համայնքային Զարգացում

2

Կիրառելով մասնակցային մեթոդները բաժինը հնարավորություն է ստեղծում, որ համայնքները զարգանան` առաջնորդվելով համայնքի կարիքներով և խնդիրներով, օգտագործելով...

Ընթերցել ...

Հանրային Առողջություն

3

Բաժինը կոչված է պաշտպանելու և բարելավելու խոցելի խմբերի առողջությունը տարբեր կրթական, հիվանդությունների կանխարգելման և առողջ ապրելակերպի...

Ընթերցել...

Միգրացիա և Ինտեգրացում

4

Բաժինը նպատակ ունի մշակել Հայաստան վերադարձողների համար...

Ընթերցել...

Տպել PDF

 

Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական

կազմակերպություն

Հայր Ռաֆաել Մինասյան
Հայկական Կարիտասի նախագահ

Գագիկ Տարասյան
Գործադիր տնօրեն

Հայկական Կարիտասը Երևանում

Միգրացիա և Ինտեգրացիա բաժին 

փող. Չայկովսկի 34, բնակարան 23
Երևան, Հայաստան 

Հեռ` (+37410) 56 57 66

 

http://mtrcarm.com/

http://armenianmigrant.com/

Հայկական Կարիտասը Գյումրիում

Հայկական Կարիտասի գլխամասային գրասենյակ 

 

Հ. Սարգսյան 8, նրբացք 3,

3118, Գյումրի, Հայաստան 

Հեռ` (+374312) 5 72 01
Ֆաքս` (+374312) 5 78 49
Էլ. Փոստ` Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

 

Փոքրիկ Իշխանսոցիալական կենտրոն անապահով

ընտանիքների երեխաների համար  

փող. Մ. Խորենացի 3, նրբացք 1, 

Գյումրի, Հայաստան 

Հեռ`(+374312)37961

Ֆաքս`(+374312)37961

 

Արեգակցերեկային կենտրոն բազմակի

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար

փող. Հ. Սարգսյան 27, նրբանցք 2,

3118, Գյումրի, Հայաստան 

Հեռ` (+374312) 58768

 

Ցերեկային կենտրոն ծերերի համար

փող. Շիրակացի 81,

Գյումրի, Հայաստան

 

Առողջության Առաջնային պահպանման կենտրոն

փող. Մ. Մկրտչյան 41,

Գյումրի, Հայաստան 

Հեռ`(+374312) 3 90 08

Հայկական Կարիտասը Վանաձորում

Փոքրիկ Իշխանսոցիալական կենտրոն

անապահով ընտանիքների երեխաների համար 

 փող. Թումանյան 2, 

2002 Վանաձոր, Հայաստան

Հեռ` (+374322) 21994

 

Տնային խնամքծրագրի գրասենյակ 

փող. Լազյան 33,

Վանաձոր, Հայաստան 

Հեռ` (+374322) 21797

Հայկական Կարիտասը Տաշիրում

Փոքրիկ Իշխանսոցիալական կենտրոն

անապահով ընտանիքների երեխաների համար 

փող. Նաիրի 12,

Տաշիր, Հայաստան

Հեռ` (+374254) 22839

 

Ցերեկային կենտրոն հաշմանդամ ծերերի համար 

փող. Կիրով 276, թաղամաս 8,

Տաշիր, Հայաստան

Հեռ`(+374254) 22523

Հայկական Կարիտասը Գավառում 

Փոքրիկ Իշխանսոցիալական կենտրոն անապահով

ընտանիքների երեխաների համար 

 

Տնային խնամքծրագրի գրասենյակ

Հայաստան, 1201, Գավառ,

Արծրունի եղբայրների փող., տուն 45

Հեռ` (+374264) 3 02 12

Armenian Caritas rss