Գլխավոր Ծրագրեր Ավարտված ծրագրեր Սոցիալ-տնտեսական ինքնակազմակերպում գյուղական համայնքներում

шаблоны joomla
seo
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Սոցիալ-տնտեսական ինքնակազմակերպում գյուղական համայնքներում

Սույն էջի բովանդակության համար պատասխանատու է միայն «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ն, և այն ոչ մի կերպ չի կարող ներկայացնել Եվրոպական միության տեսակետները

Եվրոպական միության ՆՍԱԼԱ ծրագիրը Հայաստանում

Այս ծրագիրը եռամյա ծրագիր է և կիրագործվի 200-2012 թթ-ին: Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Կարիտաս Ինտերնացիոնալը Բելգիայում կազմակերպությունների կողմից: Ընդհանուր բյուջեն կազմում է 215,750 Եվրո, որից 90 % -ը տրամադրում է Եվրոպական միությունը, իսկ 10%-ը Կարիտաս Ինտերնացիոնալը Բելգիայում կազմակերպությունը:

Հայաստանի գյուղական համայնքների տնտեսական և սոցիալական զարգացումը մեծ նշանակություն ստանում, հատկապես եթե Հայաստանը ձգտում է դառնալ իրական ժողովրադավարական պետություն, որն ունի աշխատանքով ապահովված, քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորող բնակչություն:

Սոցիալական և տնտեսական աճը, ինչպես նաև Համախառն ներքին Արդյունքի աճի մեծ մասը սահմանափակվում է Երևանով, ու երկրի բնակչության 40%-ն է բնակվում: Գյուղերի և մայրաքաղաքի միջև օրեցօր աճող ճեղքվածքը մեծ խնդրի է վերածվում: Գյուղերում աճում է գործազրկության մակարդակը, կախված տարվա ժամանակահատվածից այն կարող է տատանվել 20-60%-ի միջև: Գործող բիզնեսները հիմնականում համեստ առևտուրն ու ագրոբիզնեսն են, որոնցից շատերը եկամտաբեր չեն և գործում են առանց ավանդական բիզնեսի սկզբունքների մասին համապատասխան գիտելիքների:

Շատ սոցիալական հարցեր մնում են չուսումնասիրված և չլուծված: Զարգացման հիմնական խոչընդոտներից են Հայաստանի շատ գյուղական համայնքներում իշխող այն մտածելակերպը, որ անկարող են իրենք իրենց օգնել: Մյուս կողմից երկրում գերակայում է սեփական շահերը հետապնդող քաղաքական ենթահամակարգը (ստվերային ադմինիստրատիվ, տնտեսական, սոցիալական և հասարակական ենթահամակարգերը):

Որպեսզի նպաստի Հայաստանի գյուղական համայնքներում սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, Հայկական Կարիտասը Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզերում իրականացնում է ՙՍոցիալ-տնտեսական ինքնակազմակերպում գյուղական համայնքներում՚ եռամյա ծրագիրը:

Հայկական Կարիտասը ծրագիրը իրականացնում է սերտորեն համագործակցելով Գեղարքունիքի Առևտրաարդյունաբերական Պալատի, Գյումրու Զարգացման Կենտրոնի և Վանաձորի " Խաչվող ուղիներ " ՀԿ-ի հետ:

Ծրագրի գերխնդիրն է Հայաստանի 15 գյուղական համայնքներում առաջացնել զգալի դրական փոփոխություն համայնքների մասնակցությոամբ` տրամադրելով սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնարավորություններ:

Ծրագրի հիմնական ուղղություններն են`

  • Հզորացնել մասնակից տեղական գործընկեր ՀԿ-ների կարողությունները` համատեղ աշխատանքի միջոցով արդյունավետության բարձրացմամբ:
  • Ստեղծել և հզորացնել վարքագծային նոր մոդելներ, որոնք հնարավորություն կտան փոխել մարդկանց վերաբերմունքը իրենց համայնքի նկատմամբ ունեցած պատասխանատվության հարցում:
  • Նպաստել թիրախ համայնքների սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավմանը` հզորացնելով համայնքային խմբերի կարողությունները, գործնական փորձառություն տալով համայնքներին գործունեություն ծավալելու և ՏԻՄ-երի հետ համագործակցելու գործում:
  • Զարգացնել ժողովրդավարական սկզբունքները, մտածելակերպի փոփոխման, փոքր հաջողված համայնքային ծրագրերի և նոր փոքր բիզնեսների ստեղծման միջոցով:

Հայաստանում Եվրոպական հանձնաժողովի պատվիրակություն

Ֆրիկի 21,Երևան,Հայաստան
Հեռ.` +37410 546494
Ֆաքս.` +37410 546495
Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար
www.delarm.ec.europa.eu

Ծրագիրը իրագործվում է հետևյալ կազմակերպությունների հետ համատեղ

Գեղարքունիքի Առևտրաարդյունաբերական Պալատ
Գյումրու Զարգացման Կենտրոն
«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ

Գործընկերներ`Եվրոպական միություն և Կարիտաս Բելգիան

Ծրագրի ղեկավար` Գայանե Նորիկյան

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm