VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
PDF

Արամազդ. Համայնքի համար, համայնքի հետ

Իրականացման ժամանակահատվածը` 2012-2015

Ծրագրի նախապատմությունը`

2003-2006 թթ. Հայկական Կարիտասը իրականացրեց “Քաղաքացիական հասարակության զարգացումը Հայաստանի փախստականաբնակ համայնքներում” ծրագիրը, որը Ամասիայի, Վարդենիսի և Ճամբարակի համայնքային կենտրոնների կարողությունները հզորացրեց՝ ինտեգրացման և զարգացման հնարավորություններ ստեղծելով 38 գյուղական համայնքների համար: Ծրագրի ավարտին երեք համայնքային կենտրոնները գրանցվեցին և դարձան հասարակական կազմակերպություններ:
Նորաստեղծ հասարակական կազմակերպությունները պետք է խթանեն փախստականներով բնակեցված համայնքների զարգացումը և վերազարթոնքը, ինչպես նաև պետք է նպաստեն փախստականների ինտեգրմանը:
2006 թվականից այս ծրագրին հաջորդեց “Արամազդ” սոցիալ-կրթական զարգացման ծրագիրը, որը ներկայումս եւս ջանքեր է գործադրում տարածաշրջաններում գործող ՀԿ-ների զարգացման ուղղությամբ:

Նպատակը`

“Արամազդ” սոցիալ-կրթական զարգացման ծրագրի նպատակն է նպաստել Ամասիայի (Շիրակի մարզ), ճամբարակի և Վարդենիսի (Գեղարքունիքի մարզ) տարածաշրջանների սահմանամերձ համայնքների սոցիալ-տնտեսական միջավայրի բարելավմանը և ավանդական ձեռքի աշխատանքների վերականգնմանը:

Խնդիրները`

  • Օժանդակել Ամասիայի, Վարդենիսի եւ Ճամբարակում գործող տեղական ՀԿ-ներին թիրախ շրջանների սահմանամերձ համայնքներում կայուն սոցիալական, մշակութային, արվեստի և ուսումնա-կրթական ծրագրերի իրականացման գործում:
  • Նպաստել Ամասիայի, Վարդենիսի եւ Ճամբարակի տեղական ՀԿ-ների և տեղական, պետական, միջազգային տարբեր կառույցների միջև կայուն համագործակցության կայացմանն ու զարգացմանը:
  • Աջակցել տեղական ՀԿ-ներին կապեր հաստատել գործարարձեռնարկությունների հետ՝ ինքնաֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրներ ստեղծելու նպատակով:
  • Նպաստել տեղական ՀԿ-ների մասնակցության և ներգրավվածության շրջանակների ընդլայմանը:
  • Տրամադրել տարածաշրջանների տեղական ՀԿ-ների կողմից ներկայացված ծրագրերի համար անհրաժեշտ խորհրդատվություն եւ փոքր դրամաշնորհներ:
  • Աջակցել Ամասիայի, Վարդենիսի և Ճամբարակի տարածաշրջանների սահմանամերձ համայնքների երիտասարդներին և գործազուրկներին նոր մասնագիտական հմտություններ ձևավորելու և վերամասնագիտանալու հարցում:
  • Նպաստել տարածաշրջաններում ազգային ավանդական արհեստների և արվեստների վերականգնմանը:
  • Օժանդակել սահմանամերձ համայնքներում անհատական գործարար նախաձեռնությունների իրականացմանը:

 

Գործընկերները` Իսպանական Կարիտասի, Ֆրանսիական Կարիտասի , Բելգիական Կարիտաս

Ծրագրի ղեկավար`Զառա Աղանյան