Գլխավոր Ծրագրեր Համայնքային զարգացում ԾՀԽ Հայաստանի Հյուսիսում

шаблоны joomla
seo
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Ծխական Հասարակական Խորհուրդները Հյուսիսային Հայաստանում

Սկիզբ` 2009

Սկիզբ` Լոռիի տարածաշրջան գյուղ Կաթնառատ,Կաթնաղբյուր,Պետրովկա,Սարատովկա, Բլագոդարնոյե

Նպատակը`

Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի հյուսիսում` հինգ գյուղերի սոցիալական պայմանների բարելավումը` խթանելով քրիստոնեական սոցիալական ուսուցումը ծխական առաջնորդների շրջանում,առաջացնելով վարքագծի փոփոխություն: Այսպիսով է,որ կխթանվի քրիստոնաբար տոգորված կամավորությունը համայնքում կամավորները կմոբիլիզացվեն, կինքնահաստատվեն,համայնքային զարգացմանը նպաստելու կարողություններ կունենան:

Գործողությունների նկարագրությունը`

Փորձելով աջակցել համայնքներին սեփական կարինքներին արձագանքելու գործում` ԿՕԾ-Հարավային Կովկասը հիմք դրեց տարածաշրջանային Ծխական Հասարակական Խորհուրդ ծրագրի, որի միջոցով ընդունված ԾՀԽ մոտեցումները համապատասխանեցվեցին Հայկական Կարիտասի, Կարիտաս Վրաստանի և Հռոմեական Կաթողիկե Եկեղեցու Բաքվի համայնքի անհատական կարիքներին: Ունենալով Շիրակի մարզում 6 ԾՀԽ խմբերի զարգացման փորձ` 2009 թվականին ԾՀԽ կոնցեպցիան տարածվեց Լոռու մարզի 5 գյուղերում ` ընդգրկելով Կաթնառատը, Կաթնաղբյուրը, Պետրովկան, Սարատովկան և Բլագադարնոյեն: Թիրախ գյուղերում ստեղծվեցին 5 Ծխական Հասարակական Խորհուրդներ, որոնք գործում են ժողովրդավար կառավարման հիմունքներով` խթանելով համայնքի և եկեղեցու միջև առավել սերտ կապ և օգտագործելով ինքնազարգացման գործում համայնքի լայն մասնակցությունն ապահովող գործիքներ: Տեղական կարիքներին համապատասխանեցված դասընթացային մոդուլները ԾՀԽ խմբին զինում են անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով: Դասընթացների մաս հանդիսացող փոքր դրամաշնորհների բաղադրիչը մասնակիցների և տեղական համայնքի համար գործնական և շոշափելի է դարձնում ԾՀԽ սկզբունքների տված արդյունքները:

Շահառուներ`

Ծրագրի թիրախային խմբերն են Հայաստանի Լոռու մարզի հինգ գյուղերի ծխական առաջնորդները և կամավորները: Ծրագրի շահառուներն են հինգ գյուղերի ողջ բնակչության 75 % /միջինը 2500 մարդ/

Ֆինանսավորում` Կարիտաս Ավստրիա /Իննսբրուկ/

Ծրագրի ղեկավար`Գայանե Նորիկյան

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm