Գլխավոր Ծրագրեր Միգրացիա և ինտեգրացիա Վերադարձողների վերաինտեգրում


Կայուն վերաինտեգրում վերադարձից հետո

Սկիզբ`2006

Ծրագրի նախապատմությունը`

Հայաստանում արտագաղթը շատ տարածված երևույթ է: Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանից գաղթել է բնակչության 35 %-ը: Արտագաղթի հիմնական պատճառը գործազրկությունն է, երկրի դժվարին սոցիալ-տնտեսական պայմանները, ապագայի նկատմամբ հեռանկարի բացակայությունը: Հարյուր հազարավոր մարդիկ լքում են երկիրը` օտար երկրներում աշխատանք գտնելու, համեմատաբար ավելի լավ պայմաններ և սոցիալական պաշտպանվածություն ունենալու ակնկալիքով:

Եվրոպական Միության երկրներում և հատկապես Բելգիայում ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն է հատկացվում կամավոր վերադարձի վրա:

Սկսած 1984 թվականից Կարիտաս Բելգիան մարդկանց աջակցում է իրենց կամավոր վերադարձը կազմակերպելու գործում: Հայկական Կարիտասի և Կարիտաս Բելգիայի միջև համագործակցությունը այս ասպարեզում սկսվել է 2006 թ. ապրիլին: Ծրագրի կողմից առաջարկվող աջակցությունը չի սահմանապակված և կախված է յուրաքանչյուր վերադարձողի կարիքների բնույթից: Աջակցության անհրաժեշտությունն ու առաջնահերթությունը յուրաքանչյուր դեպքի համար գնահատվում է սոցիալական խորհրդատվությունից հետո` փոխադարձաբար համաձայնեցնելով վերադարձողի հետ:

Նպատակը`Բարելավել Բելգիայից վերադարձողների հաջող վերաինտեգրման հնարավորությունները:

Խնդիրները`

  • Վստահության վրա հիմնված կապերը վերադարձողների հետ զարգացնել` տեղեկատվություն և աջակցություն տրամադրելով,
  • աջակցել վերադարձողներին վեց ամիս ժամկետով. անհրաժեշտության դեպքում ավելի երկար,
  • վերադարձողներին ապահովել վերաինտեգրման պրակտիկ հնարավորություններով` առաջարկելով նրանց բնակության հնարավորություններ,դասընթացներ, դպրոցների տեղավորման, աշխատանքի որոնման, բժշկական միջամտության հարցերում աջակցություն, ինչպես նաև տեղեկատվություն և համագործակցություն իշխանությունների հետ:

Գործունեությունը

  • Կապեր հաստատել և հանդիպել Բելգիայից վերադարձողներին Հայաստանում,
  • տրամադրել սոցիալական խորհրդատվություն և գնահատել նրանց կարիքները,
  • աջակցել վերադարձողներին լուծելու իրենց բնակարանային խնդիրները,
  • տրամադրել բժշկական, սոցիալական, հոգեբանական և իրավաբանական աջակցություն,
  • տրամադրել մասնագիտական ուսուցումների հնարավորություններ,
  • աջակցել վերադարձողներին աշխատանքի որոնման հարցում,
  • աջակցել երեխաներին իրենց դասընթացներում:

Շահառուներ`
Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Բելգիայից Հայաստան վերադարձողները:

2011թ. - 2 դեպք/ 2 անձ
2010թ. - 19 դեպք / 32 անձ
2009թ. - 9 դեպք / 11 անձ
2008թ. - 24 դեպք / 35 անձ
2007թ. - 16 դեպք / 27 անձ
2006թ. - 16 դեպք / 32 անձ

Գործընկերները`Այս ծրագրի իրականացումը հնարավոր դարձավ Բելգիական Կառավարության և Կարիտաս Բելգիայի ֆինանսական աջակցության շնորհիվ:

Ծրագրի ղեկավար`Մովսես Հակոբյան

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm