Գլխավոր Ծրագրեր Միգրացիա և ինտեգրացիա Միգրացիա և զարգացում

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Միգրացիա և զարգացում

Սկիզբ`2010-2013

Ընդհանուր նպատակը

Խթանել միգրացիայի և զարգացման միջև կապերը հայ իրականության մեջ` նպաստելով Հայաստան վերադարձողների համար կայուն վերաինտեգրման մեխանիզմների հաստատմանը և բարձր  միգրացիոն ռիսկեր ունեցող համայնքներում անկանոն միգրացիայի կանխարգելմանը:

Հատուկ նպատակները

  1. Աջակցություն ԵՄ-ից/Լիխտենշտեյնից, Շվեյցարիայից ՀՀ քաղաքացիների վերադարձին և հայրենիքում նրանց վերաինտեգրմանը 
  2. Անկանոն միգրացիայի կանխարգելում ՀՀ բարձր միգրացիոն ռիսկ ունեցող համայնքներում` ապահովելով սոցիալ-տնտեսական զարգացում և իրազեկվածության բարձրացում
  3. Ցանցային համագործակցության ստեղծում Հայաստանի, ԵՄ երկրների, Լիխտենշտեյնի և Շվեյցարիայի կազմակերպությունների հետ

Թիրախ խումբը

  • Եվրոմիությունից /ԵՄ/, Շվեյցարիայից և Լիխտենշտեյնից արտաքսված կամ կամավոր  ՀՀ վերադարձող քաղաքացիներ
  • Հավանական միգրանտներ /ուսանողներ, երիտասարդներ, գործազուրկներ և այլն/
  • Բարձր միգրացիոն ռիսկեր ունեցող համայնքների բնակիչներ
  • ԵՄ երկրներից վերադարձողների համայնքներ/համայնքի անդամներ
  • Հասարակության լայն շերտեր

Ակնկալվող արդյունքները

  1. 240 վերադարձող հաջողությամբ վերաինտեգրվել է հասարակության մեջ, որից 43 վերադարձող ընտանիք ձեռք է բերել տնտեսական կայունություն: 45 վերադարձող ունեցել է հնարավորություն իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու Հայաստանում:
  2. Ուսումնական հաստատությունների 720 շրջանավարտների համար ձեռնարկված են միջոցառումներ "Ուղեղների հոսքը" կանխելու նպատակով
  3. Իրականացվում  է  6 համայնքային զարգացման ծրագիր Շիրակի մարզում,  5 տնտեսական կայունություն ապահովող ծրագիր իրականացվում է բարձր միգրացիոն հոսք ունեցող համայնքներում
  4. 180 վերադարձող և պոտենցիալ միգրանտ մասնակցում են տարբեր մասնագիտական և վերապատրաստման դասընթացների` հետագա աշխատանքով ապահովվելու հեռանկարով
  5. Հասարակության լայն շերտերը տեղեկացված են ԵՄ երկրներ անկանոն միգրացիայի ծանր հետևանքների մասին
  6. Իրականացվում է նորարարական  2 բիզնես ծրագիր  երիտասարդների կողմից,
  7. Ստեղծվել է լուրջ համագործակցություն տարբեր միջազգային և տեղական  կազմակերպությունների հետ

Հիմնական գործողությունները

1. Օժանդակել կամավոր և արտաքսված վերադարձողների վերաինտեգրմանը` աջակցելով նրանց տնտեսական կայունությանը և սոցիալական պաշտպանվածությանը

  • աջակցել վերադարձողներին իրենց վերաինտեգրման ընթացքում անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու հարցում
  • տրամադրել վերադարձողներին խորհրդատվություն և օգնել նրանց բնակարանային, առողջական ու կրթական խնդիրների լուծման հարցում
  • ստեղծել աջակցության համակարգ շահառուների եկամտաբեր գործունեության համար
  • հնարավորություն ստեղծել  վերադարձողի համար զարգացնել իր համայնքը

2. Նվազեցնել անկանոն միգրացիան` պոտենցիալ միգրանտներին անօրինական միգրացիայի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու, տարբեր աջակցության համակարգերի ստեղծման միջոցով

  • Կազմակերպել հանդիպում-քննարկումներ բուհերում, դպորցներում` անկանոն միգրացիայի ռիսկերի վերաբերյալ, հրապարակել հետ վերադարձող միգրանտների դժվարությունների մասին պատմությունները
  • բարձրացնել միգրանտների իրազեկությունը` խորհրդատվությունների տրամադրման և ինտերնետային կայքի միջոցով
  • բարձրացնել հանրային իրազեկությունը ԶԼՄ-ների միջոցով
  • բարձր միգրացիոն ռիսկեր ունեցող համայնքներում իրականացնել համայնքային զարգացման ծրագրեր` դարձնելով ավելի գրավիչ համայնք և առաջարկելով համայնքի անդամներին  բարեկեցության մեխանիզմներ ու հնարավորություններ
  • Միջոցներ ձեռնարկել երիտասարդների արտագաղթը կանխարգելելու համար`  աջակցելով նրանց նորարարական գաղափարների իրագործմանը "Նորարարական Հիմնադրամ"-ի միջոցով, հնարավորություն  տալ երիտասարդներին վերաորակավորման դասընթացներ անցնելու և նոր հմտություններ ձեռք բերելու:

3. Աջակցել քաղաքականության մշակման և երկխոսության գործընթացներին` ստեղծելով տարբեր համագործակցության ցանցեր

  • Ապահովել ծրագրի հանրայնացում հանդիպումների, վեհաժողովների, տեղեկատվական թերթոնների, մամլո հաղորդագրությունների, կայքի միջոցով
  • Ապահովել մասնակցություն միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության մշակման գործընթացներին

Գործընկերներ` Լիխտեյնշտեյնի կառավարությունը և Կարիտաս Ավստրիան

Ծրագրի ղեկավար`Արամ Խաչատուրյան

Armenian Caritas rss