Գլխավոր Ծրագրեր Միգրացիա և ինտեգրացիա Միգրացիա և զարգացում

шаблоны joomla
seo
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Միգրացիա և զարգացում

Սկիզբ`2010-2015

Ընդհանուր նպատակը

Խթանել միգրացիայի և զարգացման միջև կապերը հայ իրականության մեջ` նպաստելով Հայաստան վերադարձողների համար կայուն վերաինտեգրման մեխանիզմների հաստատմանը և բարձր  միգրացիոն ռիսկեր ունեցող համայնքներում անկանոն միգրացիայի կանխարգելմանը:

Հատուկ նպատակները

 1. Աջակցություն ԵՄ-ից/Լիխտենշտեյնից, Շվեյցարիայից ՀՀ քաղաքացիների վերադարձին և հայրենիքում նրանց վերաինտեգրմանը 
 2. Անկանոն միգրացիայի կանխարգելում ՀՀ բարձր միգրացիոն ռիսկ ունեցող համայնքներում` ապահովելով սոցիալ-տնտեսական զարգացում և իրազեկվածության բարձրացում
 3. Ցանցային համագործակցության ստեղծում Հայաստանի, ԵՄ երկրների, Լիխտենշտեյնի և Շվեյցարիայի կազմակերպությունների հետ

Թիրախ խումբը

 • Եվրոմիությունից /ԵՄ/, Շվեյցարիայից և Լիխտենշտեյնից արտաքսված կամ կամավոր  ՀՀ վերադարձող քաղաքացիներ
 • Հավանական միգրանտներ /ուսանողներ, երիտասարդներ, գործազուրկներ և այլն/
 • Բարձր միգրացիոն ռիսկեր ունեցող համայնքների բնակիչներ
 • ԵՄ երկրներից վերադարձողների համայնքներ/համայնքի անդամներ
 • Հասարակության լայն շերտեր

Ակնկալվող արդյունքները

 1. 240 վերադարձող հաջողությամբ վերաինտեգրվել է հասարակության մեջ, որից 43 վերադարձող ընտանիք ձեռք է բերել տնտեսական կայունություն: 45 վերադարձող ունեցել է հնարավորություն իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու Հայաստանում:
 2. Ուսումնական հաստատությունների 720 շրջանավարտների համար ձեռնարկված են միջոցառումներ "Ուղեղների հոսքը" կանխելու նպատակով
 3. Իրականացվում  է  6 համայնքային զարգացման ծրագիր Շիրակի մարզում,  5 տնտեսական կայունություն ապահովող ծրագիր իրականացվում է բարձր միգրացիոն հոսք ունեցող համայնքներում
 4. 180 վերադարձող և պոտենցիալ միգրանտ մասնակցում են տարբեր մասնագիտական և վերապատրաստման դասընթացների` հետագա աշխատանքով ապահովվելու հեռանկարով
 5. Հասարակության լայն շերտերը տեղեկացված են ԵՄ երկրներ անկանոն միգրացիայի ծանր հետևանքների մասին
 6. Իրականացվում է նորարարական  2 բիզնես ծրագիր  երիտասարդների կողմից,
 7. Ստեղծվել է լուրջ համագործակցություն տարբեր միջազգային և տեղական  կազմակերպությունների հետ

Հիմնական գործողությունները

1. Օժանդակել կամավոր և արտաքսված վերադարձողների վերաինտեգրմանը` աջակցելով նրանց տնտեսական կայունությանը և սոցիալական պաշտպանվածությանը

 • աջակցել վերադարձողներին իրենց վերաինտեգրման ընթացքում անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու հարցում
 • տրամադրել վերադարձողներին խորհրդատվություն և օգնել նրանց բնակարանային, առողջական ու կրթական խնդիրների լուծման հարցում
 • ստեղծել աջակցության համակարգ շահառուների եկամտաբեր գործունեության համար
 • հնարավորություն ստեղծել  վերադարձողի համար զարգացնել իր համայնքը

2. Նվազեցնել անկանոն միգրացիան` պոտենցիալ միգրանտներին անօրինական միգրացիայի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու, տարբեր աջակցության համակարգերի ստեղծման միջոցով

 • Կազմակերպել հանդիպում-քննարկումներ բուհերում, դպորցներում` անկանոն միգրացիայի ռիսկերի վերաբերյալ, հրապարակել հետ վերադարձող միգրանտների դժվարությունների մասին պատմությունները
 • բարձրացնել միգրանտների իրազեկությունը` խորհրդատվությունների տրամադրման և ինտերնետային կայքի միջոցով
 • բարձրացնել հանրային իրազեկությունը ԶԼՄ-ների միջոցով
 • բարձր միգրացիոն ռիսկեր ունեցող համայնքներում իրականացնել համայնքային զարգացման ծրագրեր` դարձնելով ավելի գրավիչ համայնք և առաջարկելով համայնքի անդամներին  բարեկեցության մեխանիզմներ ու հնարավորություններ
 • Միջոցներ ձեռնարկել երիտասարդների արտագաղթը կանխարգելելու համար`  աջակցելով նրանց նորարարական գաղափարների իրագործմանը "Նորարարական Հիմնադրամ"-ի միջոցով, հնարավորություն  տալ երիտասարդներին վերաորակավորման դասընթացներ անցնելու և նոր հմտություններ ձեռք բերելու:

3. Աջակցել քաղաքականության մշակման և երկխոսության գործընթացներին` ստեղծելով տարբեր համագործակցության ցանցեր

 • Ապահովել ծրագրի հանրայնացում հանդիպումների, վեհաժողովների, տեղեկատվական թերթոնների, մամլո հաղորդագրությունների, կայքի միջոցով
 • Ապահովել մասնակցություն միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության մշակման գործընթացներին

Գործընկերներ` Լիխտեյնշտեյնի կառավարությունը և Կարիտաս Ավստրիան

Ծրագրի ղեկավար` Լուսինե Ստեփանյան

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm