Գլխավոր Ծրագրեր Միգրացիա և ինտեգրացիա Թրաֆիքինգի ռեսուրս կենտրոն


Միգրացիայի և թրաֆիքինգի ռեսուրս կենտրոն

Տևողությունը` 2012-2014թթ.

Իրականացման վայրը` Շիրակի մարզ և Երևան

Նպատակը`

Մեղմացնել անօրինական միգրանտների կայուն արտահոսքը Հայաստանից և թրաֆիքինգի հետևանքները` ծառայելով իբրև աջակցման և միգրացիայի օրինական ճանապարհների մասին տեղեկատվության տարածման կենտրոն և տրամադրելով աջակցություն թրաֆիքինգի զոհերին:

Գործողությունները`

• Բարձրացնել պոտենցիալ միգրանտների /Միարացիայի և թրաֆիքինգի ռեսուրս կենտրոնի դիմորդներ/ իրազեկվածությունը անօրինական միգրացիայի վտանգների վերաբերյալ` խթանելով օրինական միջրացիան և տրամադրելով փորձագետի խորհրդատվություն:

• Իրազեկություն և զգոնություն առաջացնել համայնքներում օրինական միգրացիայի և թրաֆիքինգի վերաբերյալ` սեմինարների, դասընթացների, միջոցառումների և հրատարակումների միջոցով:

• Աջակցել թրաֆիքինգի զոհերի վերաինտեգրմանը` ամբողջ ծրագրի ընթացքում տրամադրելով շարունակական խորհրդատվություն և աջակցություն:

• Հզորացնել միգրացիայի և թրաֆիքինգի հարցերով զբաղվող անձանց ունակությունները և ռեսուրսները` իրականացնելով դեպքերի/դիմումների վերլուծություն և հրապարակելով արդյունքները ծրագրի ավարտին:

Բյուջեն` EURO 89,472

Դոնոր կազմակերպությունը` Կարիտաս Ֆրանսիա

Ծրագրի ղեկավար` Մովսես Հակոբյան

էլ. հասցե` Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm