Գլխավոր Ծրագրեր Հանրային առողջապահություն Առողջության պահպանման կենտրոն

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն

Սկիզբ`2002

Նպատակը`

Ծրագրի նպատակն է տրամադրել բարեխիղճ առաջնային ամբուլատոր բուժօգություն` Գյումրի քաղաքի և հարակից շրջանների կարիքավոր շահառուներին:

Խնդիրները`

  • Տրամադրել ուղղակի առաջնային օգնություն, սահմանափակ լաբորատոր հետազոտություններ և, առկայության դեպքում, անհրաժեշտ դեղորայք` ԱԱՊԿ-ում գրանցված հիվանդներին, որոնց թիվը կազմում է 5000-5500 մարդ` 1600 ընտանիքներից:
  • ընդլայնել ԱԱՊԿ-ի գործունեությունը` ներկայացնելով տնային պարբերական այցերի համակարգը` ոչ միայն միայնակ ծերերին, այլև մյուս ժամանակավորապես անշարժ հիվանդներին` ըստ պահանջի:
  • շարունակել երկու Ընտանեկան բժիշկների և երկու Ընտանեկան բուժքույրերի վերապատրաստումը, որոնք լիզենզավորված են Հայաստանում:
  • ԱԱՊԿ այցելող հիվանդներին ներգրավել շաբաթական պարբերական դասընթացների մեջ` խթանելով կանխարգելիչ բուժօգնությունը: Հղի կանանց համար դասընթացներ կազմակերպել` նպատակ ունենալով հղիության ընթացքում նրանց ծանոթացնել առողջ կենսակերպի հիմունքներին և նախապատրաստել ծննդաբերությանը:

Գործընկերները` Կարիտաս Իսպանիա, Ռենովաբիս Գերմանիա

Ծրագրի ղեկավար`Արտաշես Մարգարյան

 

Առողջ մտածելակերպ` առողջ ընտանիք

Վայրը` Գյումրի,Շիրակի մարզ

Սկիզբ` 2010

Նկարագրություն`

"Առողջ մտածելակերպ`առողջ ըտանիք" ծրագիրը շատ յուրօրինակ է իր տեսակի մեջ, և կարևորում է առողջ ընտանիքների կազմավորման և առողջ սերնդի դաստիարակման հարցերը,ընտանիքի արժևորումը և "երկուսի միասնությամբ երրորդի ստեղծումը":

Վերջնանպատակն է Սուրբ Պսակի խորհրուրդի կարեւորումը, այն ամենօրյա "աշխատանքը", որ պետք է տարվի զույգերի կողմից ընտանիքը պահպանելու նպատակով, Հայկական "մեծ" ընտանիքներում (ուրոր նորապսակ զույգը ապրում է մեծամասամբ ամուսնու ծնողների հետ միասին) պատասխանատվությունների հստակեցումը եւ հոգեբանորեն առողջ սերնդի դաստիարակությունը:

Գործընկերները` Ռենովաբիս

Ծրագրի ղեկավար`Արտաշես Մարգարյան