Գլխավոր Ծրագրեր Հանրային առողջապահություն Առողջության պահպանման կենտրոն

шаблоны joomla
seo
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն

Սկիզբ`2002

Նպատակը`

Ծրագրի նպատակն է տրամադրել բարեխիղճ առաջնային ամբուլատոր բուժօգություն` Գյումրի քաղաքի և հարակից շրջանների կարիքավոր շահառուներին:

Խնդիրները`

  • Տրամադրել ուղղակի առաջնային օգնություն, սահմանափակ լաբորատոր հետազոտություններ և, առկայության դեպքում, անհրաժեշտ դեղորայք` ԱԱՊԿ-ում գրանցված հիվանդներին, որոնց թիվը կազմում է 5000-5500 մարդ` 1600 ընտանիքներից:
  • ընդլայնել ԱԱՊԿ-ի գործունեությունը` ներկայացնելով տնային պարբերական այցերի համակարգը` ոչ միայն միայնակ ծերերին, այլև մյուս ժամանակավորապես անշարժ հիվանդներին` ըստ պահանջի:
  • շարունակել երկու Ընտանեկան բժիշկների և երկու Ընտանեկան բուժքույրերի վերապատրաստումը, որոնք լիզենզավորված են Հայաստանում:
  • ԱԱՊԿ այցելող հիվանդներին ներգրավել շաբաթական պարբերական դասընթացների մեջ` խթանելով կանխարգելիչ բուժօգնությունը: Հղի կանանց համար դասընթացներ կազմակերպել` նպատակ ունենալով հղիության ընթացքում նրանց ծանոթացնել առողջ կենսակերպի հիմունքներին և նախապատրաստել ծննդաբերությանը:

Գործընկերները` Կարիտաս Իսպանիա, Ռենովաբիս Գերմանիա

Ծրագրի ղեկավար`Արտաշես Մարգարյան

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm