Գլխավոր Ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Երեխաներ Արտթերապիա

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Անվտանգ Վարքագիծ և Սոցիալ-Հոգեբանական Վերականգնում Արտ Թերապիայի միջոցով

Սկիզբը` Փետրվար 2011

Վայրը` Վանաձոր

Նպատակը`

Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող և տարբեր դժվար իրավիճակներում հայտնված Երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնմանը` համայնքային կենտրոնում համապատասխան ծառայությունների տրամադրման և պայմանների բարելավման միջոցով:

Գործողությունները`

Ծրագրում ներգրավված են մոտ 20 երեխաներ և նրանց ընտանիքների անդամները: Անցկացվում են տարբեր թերապիաներ, ինչպիսիք են հեքիաթի թերապիա, արվեստի և նկարչության թերապիա, և միջոցառումներ, որոնք նպաստում են հիշողության ուժեղացմանը: Ծրագրի շահառուներն են մանկական ուղեղային կաթվածով ախտորոշված, գերակտիվ, ագրեսիվ, վախեր կամ բարդույթներ ունեցող երեխաները:


Բյուջեն` 63 240 Եվրո

Դոնոր կազմակերպությունը` Երեք թագավորների շարժում

Ծրագրի ղեկավար`Արևիկ Թումասյան