Գլխավոր Ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Երեխաներ Սնունդ մանկապարտեզներին

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Սնունդ Սեպասար և Ղազանչի գյուղերի մանկապարտեզների երեխաների համար

Սկիզբ`2010

Նպատակը`

Ծրագրի նպատակն է աջակցել Սեպասար և Ղազանչի համայնքների նախադպրոցական ուսուցման կազմակերպմանը:

Խնդիրները`

  • Ապահովել Սեպասարում և Ղազանչիում բնակվող նախադպրոցական տարիքի 50 երեխաների կրթական զարգացումը:
  • Ապահովել Սեպասարում և Ղազանչիում բնակվող նախադպրոցական տարիքի 50 երեխաների մշակութային զարգացումը:
  • Ապահովել 50 երեխաների սոցիալական պաշտպանությունը՝ վերջիններիս ամենօրյա սնունդ տրամադրելու եւ սոցիալական միջոցառումներ կազմակերպելու միջոցով:

Վերը նշված խնդիրների իրականացման համար կկազմակերպվեն հետեւյալ միջոցառումները՝

  • Ուսուցանող խաղեր
  • Մշակութային խաղեր
  • Սպորտային խաղեր
  • Տոների նշում
  • Երեկույթների կազմակերպում
  • Երեխայի խնամք

Նկարագրություն`

Սեպասար և Ղազանչի համայնքների մանկապարտեզները ձեռք են բերվել ու վերանորոգվել Հայ Կաթողիկէ Առաջնորդարանի կողմից` համայնքներում կրթական և հոգևոր կենտրոններ ստեղծելու ու նաև երեխաների համար մանկապարտեզների աշխատանքը վերսկսելու համար:

Շահառուներ`

Սեպասարում և Ղազանչիում բնակվող նախադպրոցական տարիքի 50 երեխաներ:

Ֆինանսավորում` Սեպասար և Ղազանչի համայնքների գյուղապետարան, Կարիտաս Ավստրիա:

Ծրագրի ղեկավար`Հասմիկ Սարգսյան

Armenian Caritas rss