Գլխավոր Ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Երեխաներ Ներառական կրթություն

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Հավասար հնարավորություններ հաշմանդամ և կարիքավոր երեխաների և նրանց ծնողների համար

Սկիզբ`  01 Սեպտեմբեր, 2012

Ծրագրի իրականացման վայրը` Շիրակի,Գեղարքունիկի մարզ և Երևան

Նպատակը`

Նպաստել կրթության, զբաղվածության և արժանապատիվ կյանքի հավասար հնարավորությունների ապահովմանը` հաշմանդամ, կարիքավոր երեխաների և նրանց ծնողների համար:

Գործողությունների նկարագրություն`

 1. Ստեղծել հնարավորություն հաշմանդամ և կարիքավոր 200 երեխաների համար` ձեռք բերելու անհրաժեշտ մասնագիտական ​​հմտություններ կամ ստանալ բարձրագույն կրթություն, հետագայում աշխատանք գտնելու համար: Օժանդակել հաշմանդամ երեխաներին սովորել հոգալ իրենց մասին:
 2. Փոխել վերաբերմունքը հաշմանդամ երեխաների նկատմամբ դպրոցներում և հասարակության մեջ, բացահայտել ներառական կրթության խնդիրները և կրթական գործընթացներից երեխաների դուրս մնալու պատճառները:
 3. Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի երկու դպրոցներում ստեղծել, (յուրաքանչյուր մարզում մեկ դպրոց) ներառական կրթություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ պայմաններ` երեխաներին ինտեգրելու ուսումնական գործընթացների մեջ:
 4. Բարձրացնել ԴԾԽԱԱԱ աշխատակազմի, ԴԾԽ հկ-ների և առանձին ծնողների կարողությունները` նպաստելու սեփական կայունությանը, ինչպես նաև հզորացնել ծնողներին` իրենց երեխաների շահերի պաշտպանության հարցերում:

Շահառուներ/Քանակ

 • Երևանի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի 34 դպրոցների հաշմանդամ և կարիքավոր երեխաները,
 • 12 ԴԾԽ Շիրակի մարզում, 12 Գեղարքունիքի մարզում, 10 Երևանում դպրոցների հաշմանդամ և կարիքավոր երեխաները /ընդհանուր թվով 34 դպրոցներ/,
 • 170 հաշմանդամ և կարիքավոր երեխաներ, որոնք ունեն հնարավորություն ստանալ մասնագիտական ​​ուսուցում,
 • 30 երեխաներ, որոնք ունեն հնարավորություն ստանալ բարձրագույն կրթության
 • 170 աշակերտներ, որոնց հետ կաշխատեն ԴԾԽ-ները, նախապատրաստելու հավասարը` հավասարին ուսուցում կազմակերպելու համար
 • 510 դպրոցականներ, որոնք մասնակցում են հավասարը հավասարին դասընթացներին,
 • ԴԾԽԱԱԱ անձնակազմի անդամները,

Ծրագրի անուղղակի թիրախ խմբեր

 • Այլ ծնողներ, շահառու դպրոցներից (որոնց հետ ԴԾԽ - ները կաշխատեն),
 • Պետական ​​մարմիններ,
 • Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի մասնագետներ, (տարածաշրջանային, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, դպրոցների տնօրեններ, ԿԱԻ կամ ԿԳՆ փորձագետներ​​):


Տարեկան բյուջե` 
42 628 »íñá

Ֆինանսավորում`  Ֆրանսիական Կարիտաս

Ծրագրի ղեկավար` Գայանե Նորիկյան