Գլխավոր Ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Տարեցներ Ծերերի Ցերեկային Խնամքի Կենտրոններ

шаблоны joomla
seo
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Ծերերի Ցերեկային Խնամքի Կենտրոններ

Գյումրու «Ծերերի Ցերեկային Խնամքի Կենտրոն»

Վայրը` Գյումրի, Շիրակի մարզ

Սկիզբ` 2006

Նպատակը`

Նպաստել Գյումրիում բնակվող 50 ծերերի հասարակական ինտեգրմանը` տրամադրելով մի շարք օժանդակ ծառայություններ, ինչպես նաև իրավական և սոցիալական խորհրդատվություն:

Նկարագրություն`

Ծրագիրն ունի տարբեր ուղղություններ` ինչպես հումանիտար, այնպես և նյութական օժանդակության տեսքով: Դրանց մեջ մտնում են սննդի, հիգիենիկ պարագաների, հագուստեղենի, անկողնային պարագաների տրամադրում, հանգստի կազմակերպում: Շահառուները օրական մեկ անգամ ստանում են ճաշ:

Նրանք գրանցված են Հայկական Կարիտասի Առողջության Առաջնային Պահպանման կլինիկայում` ստանալով բժշկական օգնություն և դեղորայք` համաձայն բժշկի դեղատոմսի: Բժիժկներն ու ընտանեկան բուժքույրերը հաճախակի դասախոսություններ են կարդում Անձնական Հիգիենա, թմատիկ Հիվանդություններ և այլ թեմաներով:

Հանգստի կազմակերպումն ընդգրկում է սեղանի տարբեր խաղեր, թատերական ներկայացումներ, հեռուստատեսային հետաքրքիր հաղորդումներ, համերգներ պրոֆեսիոնալ կատարողների, դպրոցականների ու մանկապարտեզների սաների մասնակցությամբ:

Ծրագրի ղեկավար`Ֆլորա Սարգսյան

Համակարգող` Գուրգեն Բաղդասարյան

 

Տաշիրի «Ծերերի Ցերեկային Խնամքի Կենտրոն»

Վայրը` Տաշիր, Լոռու մարզ

Սկիզբ` 2007

Նպատակը`

Նպաստել Տաշիրում բնակվող 60 հաշմանդամ ծերերի հասարակական ինտեգրմանը` տրամադրելով մի շարք օժանդակ ծառայություններ, ինչպես նաև իրավական և սոցիալական խորհրդատվություն:

Նկարագրություն`

Ծրագիրն իր բնույթով մարդու իրավունքների պաշտպանության ծրագիր է և նպաստում է հաշմանդամ ծերերի կենսամակարդակի իրավունքի պաշտպանությանը, որն իր մեջ ընդգրկում է առողջության ու կարեկցության, այդ թվում` սննդի ու բժշկական սպասարկման, անհրաժեշտ սոցիալական ծառայությունների և այլ իրավունքները (ՄԻՀՀ Հոդված 25): Ինչպես նաեւ այն նպաստում է համայնքի մշակութային կյանքին ազատորեն մասնակցելու յուրաքանչյուր անձի իրավունքի պահպանմանը (ՄԻՀՀ Հոդված 27):

Ծրագրում ներգրավված են 60 ծերեր, ովքեր կենտրոն են հաճախում շաբաթը 2-3 օր (կախված հաճախման գրաֆիկից)` յուրաքանչյուր օր 30 տարեցներ: Կենտրոնի ամենօրյա գործունեությունը ներառում է` ծերերի հանգստի կազմակերպում, սնուցում, անձնական հիգիենայի և առողջության առաջնային պահպանման հարցերում օժանդակության տրամադրում, իրավաբանական խորհրդատվություն, սոցիալական միջոցառումներ և այլն: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են մի շարք գործողություններ, որոնք ուղղված են հանրային իրազեկության բարձրացմանը և հաշմանդամ ծերերի իրավունքների քարոզչությանը:

Ծրագրի ղեկավար`Արմեն Մարտիրոսյան

Համակարգող` Սեյրան Նազարյան

 

Ֆինանսավորում`

Մեդիքոր Հիմնադրամ` € 150,000 Կարիտաս Ավստրիա(ֆելդկիրխ)
Իտալական Եպիսկոպոսների Խորհուրդ` € 100,000  Կարիտաս Լեհաստան
Միացյալ Նահանգների Եպիսկոպոսների Խորհուրդ` € 50,000
x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm