Գլխավոր Ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Տարեցներ Տնային խնամք

шаблоны joomla
seo
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Տնային խնամք միայնակ ծերերին համընդհանուր ծրագիր

Իրագործման ժամանակահատվածը` 2002-առ այսօր


Ծրագրի նպատակն է.

Նպաստել միայնակ ծերերի կենսակերպի որակի բարձրացմանը Գյումրի, Վանաձոր և Գավառ քաղաքներում` տրամադրելով տնային խնամք և բուժօգնություն:


Գործունեությունը`

Կարիքավոր տարեցների հիմնախնդիրները մշտապես եղել են Հայկական Կարիտասի գործունեության կիզակետում: 2002-2009թթ. ծրագիրը զարգացրել է իր գործունեությունը` 50 հոգուց շահառուների թիվը հասցնելով 300-ի, Գյումրիից բացի ներառելով Վանաձոր և Գավառ քաղաքները, ծառայությունների ցանկը միայն սնունդ տրամադրելուց վերածելով բազմապրոֆիլ աջակցության: Հայկական Կարիտասի շահառուներն այս ծրագրում 60-ն անց տարեցներն են, ովքեր ապրում են միայնակ, չունեն մոտ բնակվող հարազատներ և տնային պայմաններում խնամքի խիստ կարիք ունեն: Նրանք կարիքավորության բարձր աստիճան ունեն` ապրում են կենցաղային վատ պայմաններում, բացի կենսաթոշակից եկամուտի այլ աղբյուր չունեն:

Կարիքավոր 300 տարեցները ստանում են մշտական խնամք, և միաժամանակ նրանց տրամադրվում է բժշկական ծառայություններ և տեղեկատվություն, խնամքի և առողջապահական պրոֆիլակտիկայի մասին խորհրդատվություն: Կամավորների միջոցով նաև տրամադրվում է սոցիալական աջակցություն շահառուներին: Ծրագրի շրջանակներում նրանք ապահովվում են անհրաժեշտ աջակցող և վերականգնող պարագաներով` ձեռնափայտերով, քայլակներով, պարանոցի ձգափոկ, շրջանաձև բարձ, տեղափոխվող նստակոնքերով, հակապարկելահարուքային պարագաներ:

Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության համար տարեց շահառուներին տրամադրվում է աջակցություն փաստաթղթերի հավաքման հարցում /թոշակ, սոցիալական նպաստներ, նոր բնակարան ստանալու դիմում, վերանորոգման դիմում, էլեկտրոէներգիայի և գազի մատակարարաման միացում, օժանդակություն իրավաբանական խնդիրների լուծմանը/:
Ոլորտի կարևոր դերակատարներից կազմված աշխատանքային խումբը մշտական հանդիպումներ է ունենում առողջապահական և սոցիալական պետական կառույցների հետ տեղական, մարզային և հանրապետակա մակարդակի վրա` գործընկերների թիվը մեծացնելու համար: Իրավունքների և շահերի պաշտպանության գործողություններ են իրականացվում` նպաստելով սոցիալական, առողջապահական և կենսական պայմանների բարելավվմանը: Հանրայնացման միջոցառումներ, հանդիպումներ, կլոր սեղան քննարկումներ, համաժողովներ են իրականացվում տնային խնամքով և տարեցների հիմնախնդիրներով զբաղվող այլ կառույցների և տեղական հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ:

Նորացված ծրագիրը իր մեջ ներառել է նաև տարեցների ժամանցի կազմակերպման որոշակի միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն արտաքին աշխարհի հետ շփման մեծացմանը:

Ծրագրի ղեկավար`Ֆլորա Սարգսյան

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm