Գլխավոր Ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Տարեցներ Տաք ձմեռ

шаблоны joomla
seo
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
PDF

Տաք ձմեռ 

Իրագործման ժամանակահատվածը` 2003-առայսօր

Նպատակ

Հայաստանի երեք մարզերում /Շիրակ, Լոռի և Գեղարքունիք/ խթանել տարեցների բարեկեցությունը` բարձրացնելով տեղական կառավարման մարմինների և հասարակության պատասխանատվությունը տարեցների դժվարությունների հանդեպ ձմռան ամիսներին:


Գործունեությունը`

<<Տաք ձմեռ>> ծրագրի շրջանակներում վճարվում են շահառուների ջեռուցման վարձերը ձմռան երեք ամիսներին: Ծրագրում հիմնականում ընդգրկված էն Գյումրու, Վանաձորի և Գավառի <<Տնային խնամք ծերերի համար>>, ինչպես նաև Գյումրու և Տաշիրի տարեցների ցերեկային կենտրոնների ծեր, հիվանդ և կարիքավոր շահառուները:

Նախորդ տարիների փորձից ելնելով Հայկական Կարիտասը մշակել է մի մոտեցում, որը աշխատակազմին հնարավորություն է տալիս արագ կերպով արձագանքել և առավելագույնս ճշգրիտ ու արդարացի մոտեցում ունենալ շահառուների նկատմամբ: Նախնական հետազոտության արդյունքում բացահայտվում է կարիքը, թե ինչ միջոցով է շահառուն ջեռուցում տունը: Գերակշռող մասը օգտագործել է կամ էլեկտրականություն, կամ գազ: Այնուհետև նախապես որոշված գումարը` 35000 - 43000 դրամ փոխանցվել է շահառուի գազի կամ լույսի հաշվեհամարի վրա: Ոմանք նախընտրում են նույն արժեքին համապատասխան փայտ, քանի որ չունեն ոչ գազի և ոչ էլ էլեկտրականության մատակարարում:

Ծրագիրը նաև նպաստում է տեղական դրամահավաքի մշակույթի զարգացմանը`բարձրացնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակցությունը շահառուների աջակցության հարցում: 2012 թվականին ՏԻՄ մարմինները ունեցան սիմվոլիկ 1000 դրամ ներդրում յուրաքանչյուր շահառու համար ի լրացում ծրագրով նախատեսված գումարին:
Ծրագիրը նաև նպասոտւմ է տարեցների խնդիրների վերաբերյալ տեղական և մարզային կառավարման մարմինների իրազեկության բարձրացմանը` մեծացնելով պետական և քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը տվյալ խնդիրների լուծմանը:

Շահառուներ`

2009-2010 թվականին օժանդակություն են ստացել 775 տարեցներ:
2010-2011 թվականին օժանդակություն են ստացել 600 տարեցներ:
2011-2012 թվականին օժանդակություն են ստացել 690 տարեցներ:

 

Գործընկերները`

Ջինշյան հիշատակի հիմնադրամ,Կարիտաս Ավստրիա,Կարիտաս Գերմանիա,
Բաց Հասարակության Ինստիտուտ, Կարիտաս Իսպանիա

Ծրագրի ղեկավար`Ֆլորա Սարգսյան

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm